www.altrea.sk
--- Vitajte! ---

Dnes je
piatok 19.4.2019

Meniny oslavuje
Jela

--- Počítadlo ---

Počet návštev:
Počet návštev


W3C valid


Zaopatrenie


Kôň je len raz žriebäťom, ale človek dvakrát dieťaťom
ľudová múdrosť


Starnutie a staroba prinášajú mnohé problémy s ktorými sa človek vyrovnáva buď sám, so svojimi blízkymi, alebo s pomocou spoločnosti. V priebehu staroby sa postupne znižuje schopnosť prispôsobovania sa vonkajšiemu prostrediu. Ľudia vo vyššom veku sú častejšie osamelí, strácajú svojich životných partnerov, príbuzných či priateľov. Pri postupnom strácaní sebestačnosti a energie sa zvyšuje závislosť na prostredí a potrebe starostlivosti o nich. Je to prirodzený proces a nemožno ho pokladať za chorobu.

V rámci zaopatrenia sa pravidelne upratujú, vetrajú a v neposlednom rade dezinfikujú obytné a spoločenské priestory. Túto prácu vykonávajú poverení pracovníci. Neodmysliteľnou súčasťou zaopatrenia je poskytovanie posteľnej bielizne. Pracovníci zabezpečujú kompletnú výmenu posteľnej bielizne dvakrát mesačne. Pranie, žehlenie, mangľovanie posteľnej bielizne zabezpečuje dodávateľská firma – Práčovňa v Tatranskej Lomnici.

O osobné šatstvo klientov sa starajú pracovníci zariadenia. Jeho pranie, čistenie a žehlenie je zabezpečené interne. Údržbu a opravu osobného šatstva si zabezpečujú okrem opatrovateliek aj klienti /prišitie gombíka, vyšitie mena/. Náročnejšie opravy sa realizujú s pomocou príbuzných. V prípade ak je osobné šatstvo poškodené vo väčšom rozsahu, alebo sa jedná o príliš znečistené šatstvo, jeho vyradenie prebehne interne s príslušnou evidenciou.

Úkony osobnej hygieny sú individuálne u každého klienta a závisia hlavne od jeho zdravotného stavu. Na tento proces nadväzuje pomoc pri sprchovaní, umývaní vlasov, u mužov pomoc pri holení. Často náročnú etapu tvorí pomoc pri obliekaní, prezliekaní a zobliekaní. Niektoré kreácie pri tomto úkone vyvolávajú úsmev na oboch stranách.

U klientov so zníženou schopnosťou pohybu je to asistencia pri chôdzi, pomoc pri presune do kresla, na invalidný vozík, na WC a podobne. U plne imobilných /ležiacich/ klientov je veľmi dôležité polohovanie, osobná hygiena.

Manikúru a pedikúru pre klientov zabezpečuje externá firma – p. Barteková zo Svitu.
Kompletný kadernícky servis je rovnako zabezpečený externe – p. Šelengová z Popradu.

Pomoc starým ľuďom je jedna z najkrajších povinností. Aj títo ľudia si potrebujú udržať dobré zdravie, kontakt so spoločenským prostredím a vrelé vzťahy s rodinou, priateľmi a známymi. Starnutie ľudského organizmu je prirodzený biologický proces, na ktorý pôsobí celý rad vnútorných i vonkajších faktorov. Proces starnutia sprevádzajú somatické a psychické zmeny, ktoré majú význam a dosah na celú spoločnosť a týkajú sa nás všetkých.

--- Dary ---
© 2010 design by VaMo & code by vavrosko