www.altrea.sk
--- Vitajte! ---

Dnes je
pondelok 20.5.2019

Meniny oslavuje
Bernard

--- Počítadlo ---

Počet návštev:
Počet návštev


W3C valid


Dobrovoľníctvo


Dobrovoľnícka činnosť v minulosti predstavovala jednu z prvých alternatív pomoci ľuďom v núdzi. Z hľadiska starostlivosti o starších ľudí sa táto činnosť prejavovala v zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb ( strava, prístrešie, základná zdravotná starostlivosť). Neskôr sa začali ľudia združovať v rôznych dobrovoľníckych spolkoch, nevynímajúc pomoc starším ľuďom. V podmienkach Slovenskej republiky je dobrovoľnícka činnosť z hľadiska pomoci starším ľuďom málo rozpracovanou oblasťou. Modernizácia a technologický pokrok so sebou priniesli predovšetkým preferovanie vlastnej individuality (t. j. len nech je mne dobre, nech sa len mne úspešne darí, v popredí záujmu je honba za uspokojovaním materiálnych hodnôt a dosiahnutie čo najvyššieho blahobytu) najmä v postojoch mladšej generácií. Naša organizácia sa poteší každej osobe, ktorá je ochotná darovať svoj voľný čas, vedomosti a energiu bez nároku na finančnú odmenu v prospech starších ľudí.


Čím Nás potešíte:
- pekným slovom a ochotou počúvať nás
- novými nápadmi v trávení voľného času
- organizovaním a plánovaním aktivít podľa našich schopností a možností
- odovzdávaním vašich vedomostí, schopností a zručností
- prednáškami a diskusiami na rôznorodé témy a pod.


--- Dary ---
© 2010 design by VaMo & code by vavrosko