www.altrea.sk
--- Vitajte! ---

Dnes je
pondelok 20.5.2019

Meniny oslavuje
Bernard

--- Počítadlo ---

Počet návštev:
Počet návštev


W3C valid


Sociálna práca


Každé obdobie ľudského života má svoj pôvab, krásu a užitočnosť. O človeku, ktorému zbeleli vlasy, stvrdli dlane od celoživotnej práce, zvráskavela tvár a zhrbila sa postava vieme, že zdolal dlhú cestu poznania a práce.

Sociálna práca s klientmi ZpS je založená na individuálnom prístupe. Zameriava sa na jednotlivé prípady a na jednotlivca. Takýto prístup považujeme za veľmi dôležitý.
Základom prípadovej práce je pochopenie klienta, ale taktiež porozumenie rodiny z ktorej klient prichádza, spoznanie jeho kultúrneho a spoločenského prostredia. Rovnako ako adaptovanie sa na novo vzniknutú situáciu - odchod z dôverne známeho prostredia a adaptácia na nový "domov".
Preto si jedinec zaslúži starostlivosť, ale rovnako úctu, dôstojnosť a príležitosť vyjadrovať svoju individualitu. Klient má schopnosť riadiť svoje kroky, je schopný rozhodovať sa, má potenciál určovať svoje ciele a dosahovať ich. Rešpektujeme potreby klienta: vyjadrenie pocitov, individualizáciu, emočné zaujatie, prijímame klienta takého aký je. Aktivácia má preventívny aj liečebný účinok. Pasivita vedie k nespokojnosti, konfliktom, depresii, zhoršeniu zdravotného stavu. Súčasťou aktivizácie môžu byť pamäťové tréningy. Všetko, čo si človek môže urobiť sám, si má sám aj urobiť.

Sociálne poradenstvo


Sociálne poradenstvo zahŕňa odborné činnosti zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií. V prvom kroku je to poskytnutie základného sociálneho poradenstva t. j. posúdenie povahy problému, hľadanie a navrhnutie možností riešenia problému klienta. Neodmysliteľnou súčasťou je proces a miera adaptácie zmonitorovaná po určitom časovom intervale. Sociálny pracovníci vyhodnocujú priebeh adaptačného procesu a zaznamenávajú jeho výsledky predovšetkým v oblasti kontaktu s ostatnými klientmi, s personálom, a s rodinou.

--- Dary ---
© 2010 design by VaMo & code by vavrosko