www.altrea.sk
--- Vitajte! ---

Dnes je
pondelok 20.5.2019

Meniny oslavuje
Bernard

--- Počítadlo ---

Počet návštev:
Počet návštev


W3C valid


2 % dane právnických a fyzických osôb


Vážení páni a dámy,
dovoľte nám touto formou osloviť Vás so žiadosťou o poukázanie 2% dane našej neziskovej organizácii.

Vaše rozhodnutie pri zvažovaní výberu organizácie, ktorej by ste poukázali 2% dane sa môže oprieť o to, či považujete našu činnosť za prospešnú.
Od roku 1997 pomáhame starým ľuďom, ktorí sa už o seba sami nedokážu postarať. V našom domove dôchodcov prežívajú dôstojnú jeseň života. Ak máte aj vy snahu pomôcť, urobte tak poukázaním 2% daní. Urobíte dobrú vec a podporíte konkrétnu oblasť ľudskej činnosti. Všetci raz budeme starí a služby pre starých ľudí sa týkajú nás všetkých.

Za dôležité kritérium pri Vašom rozhodovaní môžete považovať aj to, či je naša činnosť verejnosti známa.
Starí ľudia odkázaní na našu pomoc nepatria do sféry záujmu reklamných agentúr. Žijú svoj život v tichosti a čakajú, či sa nájde niekto, kto im pomôže prežiť starobu dôstojne. Môžeme Vás uistiť, že pomoc je zriedkavá aj zo strany štátu. Zaujmite aktívny postoj, prejavte firemnú filantropiu a využite inštitút 2% dane. Ak Vás neoslovuje naša činnosť, tak pomôžte inde. Poukážte finančné prostriedky, ktoré v opačnom prípade skončia v štátnom rozpočte.

Zaujíma Vás ako je v našej organizácii kontrolované nakladanie so získanými finančnými prostriedkami?
Dôsledná evidencia získaných finančných prostriedkov a ich efektívne využitie na rozvoj a skvalitňovanie poskytovaných služieb je základnou podmienkou úspechu v našej práci. Uvítame Váš záujem a radi Vás budeme informovať o využití finančných prostriedkov.

Zviditeľnenie a propagácia toho, že ste poukázali finančné prostriedky z 2% dane našej organizácii.
Pomoc starým ľuďom si zasluhuje úctu a vďaku. S Vašim dovolením Vás radi zahrnieme do publikovaného zoznamu darcov a túto informáciu zverejníme aj na internete. Budeme radi, ak nám oznámite, či ste sa rozhodli poukázať finančné prostriedky z 2% dane.

Ak pripúšťate možnosť, že sa rozhodnete poukázať 2% dane našej organizácii veľmi Vám ďakujeme.
Ak je Vám bližšia iná organizácia, nevadí. Sme radi, že vnímate inštitút 2% dane pozitívne.

Bližšie informácie týkajúce sa inštitútu 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

S úctou
Ing. Ladislav Vagner - riaditeľ GOEX n.o.


--- Dary ---
© 2010 design by VaMo & code by vavrosko