www.altrea.sk
--- Vitajte! ---

Dnes je
pondelok 20.5.2019

Meniny oslavuje
Bernard

--- Počítadlo ---

Počet návštev:
Počet návštev


W3C valid


Záujmová činnosť


Každý si praje dlho žiť, ale nik nechce byť starý. Svoju starobu chceme stráviť v zdraví, v kruhu rodiny a priateľov. Každý sa chce postarať o seba sám. Neuvedomujeme si, že zdravie v starobe je dar, ktorý neprichádza sám od seba. K starobe v zdraví vedie správna životospráva, životný štýl, dostatok pohybu, aktivita. Človek sa musí neustále zamestnávať vhodnou pracovnou, alebo záujmovou činnosťou, aby si vyplnil čas a udržal určitý režim.

Klientom ZpS sa prostredníctvom rôznych aktivít ponúka zmysluplné využívanie voľného času formou záujmových či terapeutických aktivít ako:

ERGOTERAPIA - pracovná terapia
- je veľmi účinná, nakoľko sa pri nej pôsobí na celú osobnosť cez motorickú oblasť. Aj keď sa ergo terapiou sleduje len čiastočné ozdravenie, jej vplyv na organizmus je široký. Vyvoláva optimistické reakcie, prebúdza sa záujem o okolie, o spoločnosť, o život, ovplyvňuje vzťahy medzi obyvateľmi a pracovníkmi domova. Klienti sa zapájajú podľa svojich schopností do aktivít ako: vysádzanie, polievanie kvetov, hrabanie lístia, ukladanie osobného šatstva v skrinkách, utieranie prachu a podobne.

ARTETERAPIA - výtvarná technika
- pri tejto terapii sa vychádza z prirodzenej kreativity každého klienta individuálne. Prostredníctvom tejto techniky sa uvoľňujú negatívne javy v správaní sa, pôsobí na fyzické i duševné danosti človeka, ovplyvňuje jeho postoje. /modelovanie z plastelíny, moduritu, používanie ceruzy, vodových a temperových farieb, vytváranie odliatkov zo sadry a iné/

MUZIKOTERAPIA - terapia hudbou
- svojim emocionálnym účinkom ovplyvňuje celkové konanie človeka, vzťah ku kolektívu, regeneruje nervový systém. Vhodným použitím rytmu pomáha pri motorickej a rečovej stimulácii. Spev klientov zjednocuje a aktivuje. Najobľúbenejšie sú ľudové piesne, ktoré majú jednoduchý text a sú veľmi rytmické. Tanec má veľa foriem, je rytmický s opakujúcimi sa figúrami, alebo je len vyjadrením radosti z pohybu. Repertoár piesní je široký, každý si nájde tú svoju pieseň.

Klientom je k dispozícii spoločenská miestnosť, televízny prijímač s veľkým výberom programov, video a DVD prehrávač. Využívajú služby knižnice, ktorá im poskytuje výber z množstva kníh rôznych žánrov, týždenníky, mesačníky, ale aj denná tlač. K ďalším ponúkaným aktivitám patria jednoduchšie ale aj náročnejšie spoločenské hry, rôzne pomôcky podporujúce udržanie mentálnych schopností klientov.

Organizujeme spoločné oslavy narodenín a menín klientov. V lete robievame posedenia pri ohnisku. Veľkú obľubu má príprava kotlíkového gulášu a opekanie klobásky. Pri organizovaní spoločensko-kultúrnych akcií dlhodobo spolupracujeme s Materskou a Základnou školou v Lučivnej. Obľube sa tešia rôzne výlety, návštevy múzeí, výstav, každoročne navštevujeme vianočné trhy organizované mestom Poprad. Na uspokojenie duchovných potrieb klientov slúži katolícky a evanjelický kostol v obci. Pre imobilných klientov sú duchovné služby zabezpečované pravidelnými návštevami kňaza priamo v zariadení.

--- Dary ---
© 2010 design by VaMo & code by vavrosko